මහරගම ජනාධිපතිවරණ මෙහෙයුම් කාර්‍යාලයේදී අද විශේෂ හමුවක්

මහරගම ජනාධිපතිවරණ මෙහෙයුම් කාර්‍යාලයේදී අද විශේෂ හමුවක්

නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ විජයග්‍රහණය තහවුරු කිරීමේ අරමුණින් මහරගම ජනාධිපතිවරණ මෙහෙයුම් කාර්‍යාලයේදී අද(07) විශේෂ හමුවක් පැවැත්විණි.

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *