“බොරැල්ල ජන රැළිය”

“බොරැල්ල ජන රැළිය”

නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනපතිධුර අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ජය තහවුරු කෙරෙන විශේෂ බොරැල්ල ජනරැළිය අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ සහ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *