ගෝඨාභය ගේ පළමු මර්ධනය වෙඩිමුරයකින් ආරම්භ කළා

ගෝඨාභය ගේ පළමු මර්ධනය වෙඩිමුරයකින් ආරම්භ කළා

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති බවට පත්වීමටත් මත්තෙන්,ඔවුන්ගේ ප්‍රථම මර්ධනය වෙඩි මුරයකින් ආරම්භකර ඇති බව මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා ඊයේ (07)රත්මලානේ පැවති ජන හමුවකදී ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *