ෂාෆි ෂිහාබ්ඩීන් වෛද්‍යවරයා පිළිබඳ ආන්දෝලනාත්මක ගැටළුව සතියකින් විසඳිය හැකියි

ෂාෆි ෂිහාබ්ඩීන් වෛද්‍යවරයා පිළිබඳ ආන්දෝලනාත්මක ගැටළුව සතියකින් විසඳිය හැකියි

ෂාෆි ෂිහාබ්ඩීන් වෛද්‍යවරයා පිළිබඳ ආන්දෝලනාත්මක ගැටළුව සතියකින් විසඳිය හැකියි.

මෙය උසාවිවල අවුරුදු ගණනක් රස්තියාදු වෙමින්, නීති තර්ක කරමින් විසඳාගත යුතු ගැටළුවක් නොව, වෛද්‍ය සභාව හා රජය විසඳිය යුතු කාරණාවකි. සැබැවින්ම මෙය සතියෙන් විසඳාගත හැකි ගැටළුවකි. ඒ කෙසේ ද?

චෝදනා ලබා සිටින ෂාෆි සහබ්ඩීන් වෛද්‍යවරයාට අමතරව ලංකාවේ සිසේරියන් සැත්කම් කළ අනෙකුත් සිංහල, දෙමළ වෛද්‍යවරයින්ගේ දත්ත රැස්කර ඒවා සසඳා විශ්ලේෂණය කිරීම මගිනි. සරළවම කිවහොත් ෂාෆි වෛද්‍යවරයාගේ සහ අනෙකුත් සිංහල දෙමළ වෛද්‍යවරයින්ගේ ඒ සිසේරියන් සැත්කම්වලින් පසුව, එම සැත්කම්වලට භාජනය වූ මව්වරුන්ට නැවත දරුවන් නොලැබී යාමේ සම්භාවිතාවය සහ එම ප්‍රතිශත සිංහල, දෙමළ හා මුස්ලිම් හැටියට කොපමණ ද යන්න පිළිබඳ විද්‍යාත්මකව පැහැදිලි කියවීමක් කිරීමෙන් මෙම ප්‍රශ්ණය විසඳාගත හැකියි. මෙය සංඛ්‍යාණ දැණුම ඇති විශ්ව විද්‍යාලයක සිටින ඕනෑ අයෙකුට සතියකින් විසඳාලිය හැකි කාරණාවක්.

මෙය වහා විසඳිය යුතුයි. මන්ද යත් කාන්තාවකට ගර්භාෂය නැතිකරනවා යන චෝදනාව, සිංහල බෞද්ධයින්ට පමණක් නොව ලොව ඕනෑම ජාතියකට තම අනාගත පරම්පරාව නැතිකරනවා යන හැඟීම ඇතිකරවන සංවේදී කාරණාවක්. මෙවැනි සංවේදී ගැටළුවක් ක්ෂණිකව එමෙන්ම සාධාරණව විසඳිය හැකිව තිබියදී, එය උසාවි ක්‍රියාමාර්ගයන්ට ගෙන ගොස් මාස ගණනක් පුරාවට එම ක්‍රියාවලිය දිගු වීමට හැර, මුස්ලිම් වෛද්‍යවරු පිළිබඳවත්, මුස්ලිම් ජනතාව පිළිබඳවත් සිංහල බෞද්ධ සමාජය තුළ සැකයක් ඇතිවීමට තවත් ඉඩ නොදී අදාල ආයතන හා පුද්ගලයින් ඉදිරිපත්ව මෙය වහා විසඳීමට කටයුතු කළ යුත්තේ ඒ නිසයි.

පාඨලී චම්පික රණවක

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *