රට හදන මග කියන “ජාතික මග” ව්‍යාපාරයේ අම්පාර සමුළුව

රට හදන මග කියන “ජාතික මග” ව්‍යාපාරයේ අම්පාර සමුළුව

මිනිසත්කම නොහඳුනන ත්‍රස්තවාදයේ ලේ වැගිරූ කුරිරු ප්‍රහාර හමුවේ දනින් නොවැටී, එම නොමිනිස් ප්‍රහාරයන් හමුවේ අපගේ මිනිසත්කමද බිඳ වැටීමට ඉඩ නොදී අප රටක් දැයක් ලෙස මානවවාදී ඉදිරි දර්ශනයකින් මුවහත්ව, සක්‍රීයව නැගී සිටිය යුතුව ඇත. ඒ උදෙසා දිරිදෙන ජාතික මග රට හදන මහජන ව්‍යාපාරයේ අම්පාර සමුළුව අද දින (05) අම්පාර නගර ශාලාවේදී පැවැත්විණි. මෙම අවස්ථාවට මහා සංඝරත්නය ඇතුළු සර්වාගමික නායකාරකාදීන්, දේශපාලනඥයින්, වෘත්තීය වේදීන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගී විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *