රට හදන මග කියන “ජාතික මග” ව්‍යාපාරයේ කෑගල්ල සමුළුව

රට හදන මග කියන “ජාතික මග” ව්‍යාපාරයේ කෑගල්ල සමුළුව

වර්තමානයේ සංවර්ධනය සඳහා රුපියලක් වියදම් කරන විට රුපියල් 3ක් ණය ගෙවන්නට සිදු වී ඇති බව මහනගර ඇමති චම්පික රණවක මැතිතුමා පැවසිය.
ඒ ජාතික මග රට හදන මහජන ව්‍යාපාරයේ කෑගල්ල සමුළුව අද දින (09) එක්වෙමිනි. වැඩි දුරටත් අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ, රටට ලාබ උපයන දේශපාලනයක් අත්‍යාවශ්‍ය බවයි.

මිනිසත්කම නොහඳුනන ත්‍රස්තවාදයේ ලේ වැගිරූ කුරිරු ප්‍රහාර හමුවේ දනින් නොවැටී, එම නොමිනිස් ප්‍රහාරයන් හමුවේ අපගේ මිනිසත්කමද බිඳ වැටීමට ඉඩ නොදී අප රටක් දැයක් ලෙස මානවවාදී ඉදිරි දර්ශනයකින් මුවහත්ව, සක්‍රීයව නැගී සිටිය යුතුව ඇත. ඒ උදෙසා දිරිදෙන ජාතික මග රට හදන මහජන ව්‍යාපාරයේ කෑගල්ල සමුළුව පැවති අතර මෙම අවස්ථාවට මහා සංඝරත්නය ඇතුළු සර්වාගමික නායකාරකාදීන්, දේශපාලනඥයින්, වෘත්තීය වේදීන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගී විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *