මේ රටේ නිර්මාණය වූ භාෂාවක් අපිට තියෙනවා. ඒ තමයි සිංහල භාෂාව

මේ රටේ නිර්මාණය වූ භාෂාවක් අපිට තියෙනවා. ඒ තමයි සිංහල භාෂාව

අපිටම අනන්‍ය වූ බසක් අපි විසින්ම මේ රට තුළ නිර්මාණය කරගෙන තිබෙනවා. අපි ගත්තොත් ලොව බලවත් චීනයට, මහා ජපානයට හරිහමං ව්‍යාකරණයක් සහිත බසක් නෑ. එය ලොව බොහෝ ජාතීන්ට පොදුයි.

හැබැයි අපි ආඩම්බර වෙන්න ඕන වසර දෙදහසකට පෙරින් සිටම අප නිවැරදි බසක් ශිෂ්ටාචාරගත ලේඛන කලාවක් නිර්මාණය කළ රටක්. ඒ බස තමයි සිංහල.

පාඨලී චම්පික රණවක

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *