සුහුරු යුගයක ඇරඹුම හෙවත් කාර්මික විප්ලවය

සුහුරු යුගයක ඇරඹුම හෙවත් කාර්මික විප්ලවය

අද ලෝකයේ පවතින තාක්ෂණ රටාවේ කි‍්‍රයාදාමය කුමක්ද? එය අපි හඳුන්වන්නේ 4 වෙනි කාර්මික විප්ලවය කියලා. අපි දන්නා තරමින් 1760 දී ලෝකයේ පළවෙනි කාර්මික විප්ලවය ආරම්භ වුණා. ඒකට අපි කිව්වා යන්ත‍්‍ර යුගය කියලා. එය අවුරුදු 100 ක් ගියා. ඒක 1860 දක්වා ලෝකයේ විශාල පරිවර්තනයක් සිදු කළා. 1860 න් පසුව තෙල්, ගල් අඟුරු, ගෑස් ආවා. ඒකත් සමග අලූත් යුගයක් ආවා. ඒ යුගයට කිව්වා පොසිල ඉන්ධන යුගය කියලා. ඊට පසුව 1960 දී අර්ධ සන්නායක යුගය, ඉලෙක්ට්‍රොනික යුගය සහ චන්ද්‍රිකා යුගය ආරම්භ උනා. ඒකත් සමග තොරතුරු තාක්ෂණ යුගය ආවා. දැන් මේ 2010 ඉඳන් අපේ ලෝකයේ තිබෙන්නේ සුහුරු යුගය එහෙම නැත්නම් Smart Age මොනවද ඒකේ වෙන්නේ? අලූත් තාක්ෂණ දහරාවන් ගණනාවක් විසින් ලෝකය විප්ලවකාරී විදිහට පරිවර්තනය කරන එක. ඒ තමයි නැනෝ තාක්ෂණය, ජීව තාක්ෂණය, අනුක ජීව විද්‍යා තාක්ෂණය ඒ වගේම ආහාර, හරිත, රොබෝ, චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණය ආදී වශයෙන් එකිනොක හා ගැටගැහිච්ච, අන්තර්ජාලය සමග ගැටගැහිච්ච කි‍්‍රයාදාමයන් ගණනාවක් ඇති වෙනවා.

පාඨලී චම්පික රණවක

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *