මහනුවර දොඩංවල ඓතිහාසික නාථ දේවාලය සංරක්ෂණය කෙරේ

මහනුවර දොඩංවල ඓතිහාසික නාථ දේවාලය සංරක්ෂණය කෙරේ

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලක්ෂ 200 ක ප්‍රතිපාදන මත පූර්ණ සංරක්ෂණය කෙරුණු දොඩංවල ඓතිහාසික නාථ දේවාලය බැතිමතුන්හට විවෘත කිරීම අද(06) දින අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණි.

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *