අද කවුද මේ ලෝකයේ ධනවත්තු?

අද කවුද මේ ලෝකයේ ධනවත්තු?

අද කවුද මේ ලෝකයේ ධනවත්තු? මේ ‍ලෝකයේ කාලෙකට කලින් ලොකුම ධනවත්තු ආයුධ වෙළෙන්දෝ, ඖෂධ වෙළෙන්දෝ,තෙල්, ගෑස්, ගල් අඟුරු ව්‍යාපාරිකයෝ තමයි ‍‍ලෝකයේ ලොකුම ධනවත්තු වුනේ. නමුත් අද කවුද ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ, ලෝකයේ ලොකුම ධනවත්ත වෙලා තියෙන්නේ. වර්තමානයේ ඒ අයට කියන්නේ FAANG කියලා.

F අකුරෙන් කියන්නේ Face book, A අකුරෙන් Apple, දෙවැනි A අකුරෙන් Amazon, N අකුරෙන් Netflix සහ G අකුරෙන් Google. ඉතින් ඔය අය තමයි අනාගතය ලෝකයේ ට්‍රිලියනාධිපතයෝ. කිසිම තෙල් හා ගෑස් සමාගමක්, කිසිම ඖෂධ සමාගමක්, කිසිම ආයුධ නිපදවන්නෙක් මේ කිට්ටුවකවත් නැහැ. ඒ සමාගම් සියල්ලම කොහොමද බිහි උනේ. මේ පහුගිය අවුරුදු දශක දෙකක කාලය තුළදී. මතක් කරලා බලන්න, අද වගේ අපේ ජනතාව අතර අවුරුදු 10 කට කලින් ෆේස්බුක් තිබුණද? කවුද මේ ෆේස්බුක් හදපු මාර්ක් සකර්බර්ග්? මේ සාමාන්‍ය තරුණයෙක්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *