අපේ මුතුන් මිත්තන් විධිමත් බසක් සේම විධිමත් සාහිත්‍යයක් ගොඩනැගුවා

අපේ මුතුන් මිත්තන් විධිමත් බසක් සේම විධිමත් සාහිත්‍යයක් ගොඩනැගුවා

අපේ මුතුන් මිත්තන් විධිමත් බසක් සේම විධිමත් සාහිත්‍යයක් ගොඩනැගුවා.

අපේ මුතුන් මිත්තන් විධිමත් බසක් වසර දෙදහකට තුන්දහක පෙර සිට හැදුවා විතරක් නෙමෙයි, විධිමත් සාහිත්‍යයක් ගොඩනැගුවා. ඒ වගේම අපගේ ඉතිහාසය අපි පොතක ලිව්වා. එය තමයි මහා වංශය. ඇත්තම කිව්වොත් ඉන්දියාවේ අශෝක නමැති රජෙක් ජීවත් වුනා යැයි කියලා ඉංගී‍්‍රසින් දැන ගත්තේ ගයිගර් මහතා විසින් මහා වංශය පරිවර්ථනය කළාට පසුව. එතකං අශෝක නමැති රජ කෙනෙක්, රජ පරම්පරාවක් ඉන්දියාවේ සිටියා කියා ඉංග‍්‍රීසින් දැන සිටියේ නැහැ. අපේ මේ කෘතිය ගයිගර් මහතා පරිවර්ථනය කළාට පසුව තමයි එය දැන ගනු ලැබුවේ. එම කෘතිය පරෙස්සම් කරනු ලැබුවේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා විසින්. පන්සල්වල තිබිලා තමයි එම කෘතියේ පිටපත්, විශේෂයෙන්ම මුල්ගිරිගල විහාරයේ මහා වංශයේ ඉතිහාසය අප ලියා තිබෙන්නේ.

පාඨලී චම්පික රණවක

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *