සුරියවැව සතිපොළ ව්‍යාපෘතිය ජනතා අයිතියට

සුරියවැව සතිපොළ ව්‍යාපෘතිය ජනතා අයිතියට

සුරියවැව සතිපොළ ව්‍යාපෘතිය ජනතා අයිතියට.මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ උපදේශකත්වය සහ මගපෙන්වීමෙන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් ක්‍රියාත්මක සුඛිතපුර වැඩසටහන යටතේ රුපියල් ලක්‍ෂ 1000 ක වියදමින් ඉදිකරන ලද හම්බන්තොට, සුරියවැව පොළ ව්‍යාපෘතිය ජනතා අයිතියට පත් කිරිම මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ නිවාස, ඉදිකිරිම් සහ සංස්කෘතික අමාත්‍ය සජිත් පේ‍්‍රමදාස මැතිතුමන්ගේ සහාභාගිත්වයෙන් අද (21) දින සිදුවිය. මෙම පොළ ව්‍යාපෘතිය ජනතා අයිතියට පත් කොට සුරයවැව ප්‍රදේශිය සභාව වෙත පැවරිම ද අමාත්‍යතුමන් අතින් සිදුවිය.

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න……

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *