උත්තරීතර ආගමික මණ්ඩලයක් අපට අවශ්‍යයි

උත්තරීතර ආගමික මණ්ඩලයක් අපට අවශ්‍යයි

“බෞද්ධ නායක ස්වාමීන් වහන්සේලාකිතුණුඉස්ලාමීයහින්දු අය නියෝජනය වෙන  මේ ආගමික ගැටළු පිළිබඳව  තීරණ අරගෙන කි‍්‍රයාත්මක කරන්න. එහෙම නැතිව මුස්ලිම් ප‍්‍රශ්නේ මුස්ලිම් අමාත්‍යාංශයටබෞද්ධ ප‍්‍රශ්නේ බෞද්ධ අමාත්‍යාංශයට කියල ඇඟ බේර ගන්න හීතල දේශපාලනයකින් මේකට නායකත්වය දෙන්න බැහැ. ප්‍රශ්නයට මුහුණ දීලාදේශපාලන නායකත්වය දීලා ඒක අප විසඳිය යුතුයි. අද අපි හැමවෙලාවෙම කරන්නේ හැම ප‍්‍රශ්නෙම ලිස්සලා යවනවා එක එක තැන්වලට. ඒක නිසා උත්තරීතර ආගමික උපදේශක මණ්ඩලයක් පිහිටුවලා මේ සම්බන්ධයෙන් අපි කි‍්‍රයාකළ යුතු වෙනවා. ඒ නිසා අපි විවිධ දේශපාලන පක්ෂවලට අයිති උනත් අපි අද එක අරමුණක සිටිය යුතුයි”

ජාතික මග’ රට රකිනරට හදන මහජන ව්‍යාපාරයේ මහා සමුළුවේදී පාඨලී චම්පික රණළුක මහතා මෙම අදහස් පළ කළේය.

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *