ජනපති, අගමැති හා විපක්ෂ නායක ඇතුළත් වූ නව ආරක්ෂක මණ්ඩලයක් පිහිටුවිය යුතුයි

ජනපති, අගමැති හා විපක්ෂ නායක ඇතුළත් වූ නව ආරක්ෂක මණ්ඩලයක් පිහිටුවිය යුතුයි

“විශේෂයෙන්ම අපේ ඉල්ලීම දේශපාලන බේදයෙන් තොරව ජනාධිපතිතුමාඅගමැතිතුමාවිපක්ෂ නායකතුමා මේ සියළුම දෙනා එක වේදිකාවකඑක ආයතනයකට ඉඳගෙන ජාතික ආරක්‍ෂක මණ්ඩලයට ගිහිල්ලා එක ප‍්‍රතිපත්තියක හිඳගෙන මේ කි‍්‍රයාදාමයට සම්බන්ධ විය යුතුයි කියන අදහසේ ඉඳගෙන තමයි අපි කටයුතු කරන්නේ”

අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා මෙම අදහස් පළ කර සිටියේ ජාතික මග මහජන ව්‍යාපාරය මගින් සංවිධානය කළ රට රකින – රට හදන’ තේමාව යටතේ රට තුළ ඉදිරියේදී ගත යුතු කි‍්‍රයාමාර්ග පිළිබඳව පැහැදිලි කෙරෙන විශේෂ මාධ්‍ය හමුවකට සහභාගී වෙමිනි.

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *