ආගමික අන්තවාදය පාලනය නොකළහොත් සියළු ජනකොටස් එකිනෙකාට එරෙහිව යන ගැටුමක් වේවි

ආගමික අන්තවාදය පාලනය නොකළහොත් සියළු ජනකොටස් එකිනෙකාට එරෙහිව යන ගැටුමක් වේවි

“විදේශීය ප‍්‍රජාව දැනුවත් කිරීමටත් ඔවුන්ගේ සහය මේ සඳහා ලබාගැනීමටත් අපි කටයුතු කරන බව ප‍්‍රකාශ කරනවා. ඒ අනුව පැහැදිලිවනිශ්චිතව මේ ත‍්‍රස්තවාදීන් කවුද කියලා ඊ ළඟට ඔවුන්ගේ අත් උදව් කරුවන් සහ සම්බන්ධිකරකයින් කවුද කියලා අන්තර්ජාලය සැරිසරන. ඒ වගේම ආගමික වශයෙන් සිටින අන්තවාදී පිරිස් කවුද කියලා හඳුනා ගැනීමත්,සාමාන්‍ය අපගේ මුස්ලිම් සමාජය අපිත් එක්ක මේ ගමන යන්න රට ඉදිරියට ගෙනයන්න අපි කටයුතු කිරීමයි”

‘ජාතික මග’ මහජන ව්‍යාපාරය මගින් සංවිධානය විශේෂ මාධ්‍ය හමුවේදී අමාත්‍යතුමා මෙම අදහස් පල කළේය.

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *