මාකුඹුර බහුවිධ ප‍්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය ගැන ඇමති චම්පික කතාකරයි

මාකුඹුර බහුවිධ ප‍්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය ගැන ඇමති චම්පික කතාකරයි

“ඉතා අධික ජන ඝණත්වයක් තියෙන හොංකොං, සිංගප්පූරුව, තායිවානය වැනි රටවල් පාරවල් ලොකු කරලා නෙවෙයි පොදු ප්‍රවාහනය ශක්තිමත් කරලයි මෙම ප්‍රශ්නය විසඳලා තියෙන්නේ”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *