මාකුඹුර බහුමාදිලි ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය ඇමති චම්පිකගේ නිරීක්ෂණට

මාකුඹුර බහුමාදිලි ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය ඇමති චම්පිකගේ නිරීක්ෂණට

මහානගර හාබස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව නිර්මාණය කොට්ටාව බහුමාදිලි ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය ජනතා අයිතියට පැවරීම මාර්තු 31 වනදා සිදුවේ.

මහානගර අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක මහකොළඹ ප්‍රවාහන ජාල වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය මගින් මෙම බහුමාදිලි ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියට අනුව නිර්මාණය කර ඇත. බස්රිය, දුම්රිය, වාහන නැවත්වීමේ පහසුකම් සහ අනෙකුත් ප්‍රවාහන සේවා එකම ස්ථානයකින් ලබා ගත හැකි වීම මෙම මධ්‍යස්ථානයේ විශේෂත්වයකි. දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය ඔස්සේ කොළඹ දෙසට ඇදෙන වාහන මෙම මධ්‍යස්ථානයේ නවතා දුම්රිය හෝ බස්රිය භාවිතා කරමින් තම ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට ජනතාවට හැකිය. ජපන් ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා ආයතනයේ මූල්‍ය දායකත්වය යටතේ රුපියල් මිලියන 2000ක ආයෝජනයකින් මෙය ඉදිවිය. එල්.ඊ.ඩී. පුවරු මත නිරන්තරයෙන් ජනතාව දැනුවත් කිරීම, ජී.පී.එස් මගින්, මගීන්ට අවශ්‍ය දුම්රිය හෝ බස්රිය එම මොහොතේ ඇති ස්ථානය දැනගැනීමට හැකිවීම, අන්තර්ජාලය මගින් ප්‍රෙව්ශපත් වෙන්කිරීම, දුම්රියේ හා බස්රියේ එකම ප්‍රවේශ පත්‍රයකින් ගමන්කළ හැකිවීම, ස්වයං ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබා ගැනීමේ පහසුව, විවේකාගාර, සනීපාරක්ෂක පහසුකම්, බැංකු පහසුකම්, ආපන ශාලා, ජනතාවට අවශ්‍ය බිල්පත් ගෙවීමේ මධ්‍යස්ථාන ආදී පහසුකම් රැසක් මෙම බහුමාදිලි ප්‍රෙවාහන මධ්‍යස්ථානය මගින් ලබා ගත හැක. විධිමත් නඩත්තුවක් හා කළමණාකරන ක්‍රියාවලියකින් මෙය සමන්විත වන අතර, මධ්‍යස්ථානයේ වහලය මත ස්ථාපිත සූර්යකෝෂ මගින් කිලෝ වොට් 180ක් උත්පාදනය වන අතර, මධ්‍යස්ථානයේ සියලුම බලශක්ති අවශ්‍යතා එමගින් සපුරා ගැනේ. මෙම මස 31 වනදා මාකුඹුර බහුමාදිලි ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවේ සුහුරු ප්‍රවාහනයේ ඇරඹුමක් සනිටුහන් කරමින් ජන සතු වේ.

මෙම මධ්‍යස්ථානයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට මහනගර ඇමති චම්පික රණවක මැතිතුමා ද අද දින එක්විය.

 

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *