ආනමඩුව රෝහල සඳහා නව ඖෂධ ගබඩාවක්

ආනමඩුව රෝහල සඳහා නව ඖෂධ ගබඩාවක්

ආනමඩුව දිසා රෝහල මුලික රෝහලක් බවට පත් කිරීම සහ රුපියල් මිලියන 10 ක වියදමින් ඉදිකෙරන ඖෂධ ගබඩාවට මුල්ගල් තැබීම අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මැතිතුමා,මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු කෙරිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *