ආනමඩුවේ සතිපොළ හා බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම

ආනමඩුවේ සතිපොළ හා බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නව සන්ධානයක් තව නොබෝ දිනකින් බිහිවන බවත් ඒ තුළින් කුසලතාවට මුල්තැන දෙන රටක් 2020 දී අනිවාර්යෙන්ම බිහිවන බවත් මහනගර ඇමති පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමා පැවසීය.

ඒ බව අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේ රුපියල් මිලියන125.4 ක වියදමකින් කඩ කාමර 630කින් සමන්විත ආනමඩුවේ සතිපොළ හා බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ සුරතින් මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් ජනතා අයිතියට පැවරූ අවස්ථාවට එක්වෙමිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *