බුලත්සිංහල සතිපොළ ජනතා අයිතියට පත් කෙරේ

බුලත්සිංහල සතිපොළ ජනතා අයිතියට පත් කෙරේ

ජනාධිපතිවරණයට තම අපේක්‍ෂකයා සූදානම් බවත්, ජනාධිපතිවරණය ජයගෙන ස්ථීර ආණ්ඩුවක් හදා රට ගොඩනගන බවත්, මහනගර ඇමති චම්පික රණවක මහතා පවසයි. ඒ බුලත්සිංහල සතිපොළ ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සව අවස්ථාවට සහභාගී වෙමිනි. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුකළ අතර අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් මෙම සතිපොළ ජනසතු කෙරිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *