බුලත්සිංහල ඈගල්ඔය බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත් කෙරේ..

බුලත්සිංහල ඈගල්ඔය බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත් කෙරේ..

යුධ අපරාධ අතීතයේ සිදු වූ කි‍්‍රයාවලියක් ලෙස සලකා උතුරේ දකුණේ සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් මිනිසුන්ට එකට ජීවත් විය හැකි රටක් නිර්මාණය කළ යුතු බව ඇමති චම්පික රණවක මැතිතුමා පවසයි.

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන ඇමති පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමා මෙම අදහස් පළකර සිටියේ බුලත්සිංහල බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ අවස්ථාවට එක් වෙමිනි. අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් ව්‍යාපෘතිය ජනතා අයිතියට පත් කිරීම සිදුවූ අතර මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය මගින් පරිපාලිත නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ව්‍යාපෘතිය කි‍්‍රයාවට නංවන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *