කොළඹ කසළ බිංදුවට බැස්සුවා

කොළඹ කසළ බිංදුවට බැස්සුවා

මීතොටමුල්ල ඛේදවාචකයෙන් අනතුරුව කොළඹ කැළි කසලවල වගකීම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා විසින් මාවෙත භාර දුන් අතර එම වගකීම නිසි ලෙස ඉටු කරමින් කසළ නොමැති කොළඹක් සාදා දෙමින් නිකසළ නුවරක් බවට කොළඹ අපි පත් කල බව ඇමති චම්පික රණවක මැතිතුමා පැවසීය. ඒ කැළි කසළ කළමනාකරණය සහ තාක්ෂණය පිළිබඳව කළුතර තිස්ස විද්‍යාලයේ පැවති දේශනයකට සහභාගී වෙමිනි. එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා පැවසූවේ කසළ වෙන්කර භාර ගැනීමේ ක්‍රමවේදය නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ කසළ භාර ගැනීමේ සහ බැහැර කිරීමේ යාන්ත්‍රණය ක්‍රමවත් කිරීම තුළින් කසලින් තොර කොළඹක් නිර්මාණය කිරීමට හැකි වූ බවයි.

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *