එක්සත් ජාතීන්ගේ 73 වන මහා මණ්ඩල සැසි වාරය නිව්යෝර්ක්හිදී…

එක්සත් ජාතීන්ගේ 73 වන මහා මණ්ඩල සැසි වාරය නිව්යෝර්ක්හිදී…

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ නිව්යෝර්ක් නුවර එක්සත් ජාතීන්ගේ මුලස්ථානයේ පැවැත්වෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ 73 වන මහා මණ්ඩල සැසි වාරයට සහභාගී වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින්, අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ප්‍රමුඛ ශ්‍රී ලාංකික දූත පිරිස සමග මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමා ද සහභාගී වේ.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩල සැසි වාරයට සමගාමීව සැප්තැම්බර් මස 24 දින පස්වරුවේ නෙල්සන් මැන්ඩෙලා ජන්ම ශත සංවත්සරය සමරමින් නිව්යෝර්ක් නුවර එක්සත් ජාතීන්ගේ මුලස්ථානයේ දී ආරම්භ කෙරණු නෙල්සන් මැන්ඩෙලා සාම සමුළුව අමතමින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් විසින් දේශනයක් ද සිදුකරන ලදී.

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *