ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මත්ද්‍රව්‍ය, බෝ නොවන රෝග සහ තිරසර සංවර්ධනය…

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මත්ද්‍රව්‍ය, බෝ නොවන රෝග සහ තිරසර සංවර්ධනය…

නිව්යෝර්ක් හි එක්සත් ජාතීන්ගේ 73 වන මහ සභාවට සමගාමීව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් සංවිධානය කරන ලද මත්ද්‍රව්‍ය, බෝ නොවන රෝග සහ තිරසර සංවර්ධනය පිළිබද සම්මන්ත්‍රණයට ප්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා සහභාගී විය.

මහානගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු පාඨලි චම්පික රණවක මහතා විසින් එහිදී ජනාධිපතිතුමන්ගේ ප්‍රකාශය සභාව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලදී.

මධ්‍යසාර පාලනය උදෙසා වන ජාත්‍යන්තර ප්‍රඥප්තීන් සදහා ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ගයන් වෙත ශ්‍රී ලංකාව සිය සහයෝගය දක්වන බව එහිදී ප්‍රකාශ වූ අතර ජාතික මධ්‍යසාර හා දුම්කොළ සදහා ජාතික අධිකාරියක් පත්කිරීම, මධ්‍යසාර ප්‍රචාරක දැන්වීම් තහනම් කිරීම යනාදි වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව මේ වනවිට මධ්‍යසාර මර්දනයට ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග පිළිබදව ද සඳහන් විය.

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *