ශ‍්‍රී ලංකාව 04 වන කාර්මික විප්ලවය ජයගත යුතුයි..

ශ‍්‍රී ලංකාව 04 වන කාර්මික විප්ලවය ජයගත යුතුයි..

අද ලෝකය පවතින්නේ 4 වන කාර්මික විප්ලවයේ අවදියක බව සදහන් කල යුතුය.ක්ලවුඩ් ශාප් විසින් මුල් වරට මේ 4 වන විප්ලවය පිළිබඳව අදහස ලෝකයට ගෙන එන ලදී.එහි ඉතා වැදගත් අංගයක් ලෙස ඩිජිටල් ආණ්ඩුකරණය ඔහු විසින් හඳුන්වා දෙන ලදී.ඒ අනුව යමින් ශ්‍රී ලංකාවට ඉලෙක්ට්‍රොනික ගනුදෙනු පනතක් ඉදිරිපත් වී ඇති අවස්තාවක එය සාර්ථක කර ගන්නා මාවත කුමක්ද යන්න හා රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව 4 වන කාර්මික විප්ලවය ජයගන්නා ආකාරය පිළිබඳව ගරු අමාත්‍ය චම්පික රණවක මැතිතුමා පසුගියදා මෙසේ අදහස් පල කරන ලදී.

https://www.facebook.com/PataliChampika/videos/1971275659820609/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *