යුධ අපරාධ චෝදනාව වෙනුවෙන් රජය පෙනී සිටිය යුතුයි

යුධ අපරාධ චෝදනාව වෙනුවෙන් රජය පෙනී සිටිය යුතුයි

විදේශගත රාජ්‍ය නොවන සංවිදානයක් මගින් යුද සමය තුළ සිටි වන්නි ආඥාපති,පසු කාලීනව යුද හමුදාපතිධුරය දැරූ  මේජර් ජෙනරාල් ජගත් ජයසුරිය මැතිතුමාට යුද අපරාධ චෝදනා ඇති බවට කරුණු දක්වා ඇති බව මාධ්‍ය තුලින් මේ දිනවල ප්‍රචාරය විය.මෙම ප්‍රශ්නයේදී ජාතික හෙළ උරුමයේ ස්ථාවර පැහැදිලි කල ගරු අමාත්‍ය චම්පික රණවක මැතිතුමා කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකා රජය හේතු කීපයක් මත මෙම සිද්ධියේදී මේජර් ජෙනරාල් ජගත් ජයසුරිය මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටිය යුතු බවයි.විශේෂයෙන්ම ජගත් ජයසූරිය මහතා ක්‍රියා කලේ තමන්ගේ පුද්ගලික ක්‍රියාදාමයකට නොවන නිසා රජය අනිවාර්යෙන්ම මෙම අවස්ථාවේදී ඔහු වෙනුවෙන් පෙනී සිටිය යුතුය.ඒ පිළිබඳව තව දුරටත් අදහස් දැක්වූ ගරු අමාත්‍යතුමන්,

https://www.facebook.com/PataliChampika/videos/1950959641852211/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *