ප්‍රමුඛතා මංතීරු අද සිට ක්‍රියාත්මකයි.

ප්‍රමුඛතා මංතීරු අද සිට ක්‍රියාත්මකයි.

කොළඹ නගරයේ රථවාහන තදබදය අවම කිරීමේ අරමුණින් මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතාගේ සංකල්පයක් මත හඳුන්වා දුන් ප්‍රමුඛතා මංතීරුව අද සිට ක්‍රියාත්මක වේ. ඒ අනුව එහි සමාරම්භය සනිටුහන් කරමින් මහානගර අමාත්‍ය චම්පික රණවක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මොරටුව කුරුස හංදියේ සිට කටුබැද්ද දක්වාත්, සැවෝයි සිනමා ශාලාව අසල සිට බම්බලපිටිය මංසන්දිය දක්වාත් ප්‍රමුඛතා මංතීරුව ආරම්භ විය. උදෑසන 6.00 සිට උදෑසන 9.00 දක්වා සතියේ දිනවල මෙම මාර්ගයන් හි කොළඹ දෙසට වෙන් කරනු ලැබූ මංතීරු තුළ බස්රථ ධාවනය කළ යුතු අතර එම වේලාවන් හිදී එම මංතීරුව තුළ අනෙකුත් වාහන ධාවනය කිරීම අත්හිටුවා ඇත. ප්‍රමුඛතා මංතීරු ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර අදාල මාර්ගයන් හි යටිතල පහසුකම් දියුණු කර ඇත. තවද GPS තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් බස්රථ ගමන් කරන ආකාරය හා නිවැරදි මංතීරු අනුගමනය කරන්නේ ද යන්න නිරන්තරයෙන් සොයා බැලීමට ද කටයුතු යොදා ඇත.
මෙයට සමගාමීව අගෝස්තු මස 22 වන සිට කටුබැද්ද මංසන්දියේ සිට මැලිබන් මංසන්දිය දක්වාත්, බම්බලපිටිය මංසන්දියේ සිට පිත්තල මංසන්දිය දක්වාත්, අගෝස්තු 29 වන දින පොල්දූව මන්සන්දියේ (දියත උයන) සිට ආයුර්වේද මන්සන්දිය දක්වාත්, පුරහල මංසන්දියේ සිට තුම්මුල්ල මංසන්දිය දක්වාත්, සැප්තැම්බර් 05 මරදාන ටෙක්නිකල් මන්සන්දියේ සිට කොම්පඤ්ඤවීදිය දක්වාත්, සැම්තැම්බර් 12 කොම්පඤ්ඤවීදිය සිට පිටකොටුව දක්වාත්, නොවැම්බර් 30 සිට බොරැල්ලේ සිට මරදාන දක්වාත් ප්‍රමුඛතා මංතීරු ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

මෙම ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව මහජනතාව සුභවාදී අදහස් දක්වන ලදී :- https://www.facebook.com/PataliChampika/videos/1944627355818773/

20799257_1944184735863035_7067516223257286593_n

20799801_1944205479194294_1913855315420332487_n

20841712_1944205525860956_7140050275502625700_n

20881902_1944184349196407_7351473778625087825_n (1)

20882008_1944184749196367_8350342093172689039_n

20882801_1944184419196400_6870711582470429270_n

20770266_1944184485863060_5699695326941979119_n

20799856_1944184875863021_2685499494808754574_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *