අන්තර්ජාතික වෙසක් උත්සවය සම්බන්ධව පැවති විශේෂ මාධ්‍ය හමුව.

ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමට නියමිත අන්තර්ජාතික වෙසක් උත්සවය සම්බන්ධව පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ පැවති විශේෂ මාධ්‍ය හමුව අද දින (30)කථානායක කරු ජයසූරිය මැතිතුමා හා මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමා ඇතුළු පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් සිදු කෙරිණි.

16142201_1842278889386954_5950067509195445720_n 16195787_1842279012720275_9128786227356124353_n 16299145_1842278892720287_8220917684829864841_n 16406495_1842278969386946_8701537163844549475_n 16425714_1842278886053621_1610223261953074172_n 16427501_1842278976053612_1118815459060332774_n

One comment on “අන්තර්ජාතික වෙසක් උත්සවය සම්බන්ධව පැවති විශේෂ මාධ්‍ය හමුව.
  1. Amila says:

    Good work

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *