”තිරසර පෙරමඟ” සුහුරු සුඛිත සුපහන් දේශයක් කරා…

”තිරසර පෙරමඟ” සුහුරු සුඛිත සුපහන් දේශයක් කරා…

අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මැතිඳුන් කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස පත්ව 2017.02.01 දිනට දසවසරක් සපිරීම නිමිත්තෙන් එතුමන්ගේ සුවිසල් මෙහෙවරින් බිඳක් කැටිකොට ලියැවුණු සුහුරු සුඛිත සුපහන් දේශයක් කරා “තිරසර පෙරමඟ” විද්වත් ලිපි සංග්‍රහය එළිදැක්වීම 2017.02.01 වන දින ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේදී අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරිණ. මෙම අවස්ථාවට මැති ඇමතිවරුන්, විද්වතුන් අතුළු විශාල පිරිසක් එක්ව සිටියහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *